MENU

AM-Dagen

AM-Dagen är en heldagskonferens riktad för de som arbetar inom additiv tillverkning (3D-printing). Tillsammans med redaktör-kollegan Hanna Jangenfeldt planerades detta projekt.

I arbetet som projektledare ansvarade jag framförallt för marknadsföringen och där tog jag även fram en ny grafisk profil och ny uppdaterad webbsida åt varumärket. 


Andra arbeten