MENU

Digitala mässor

Under pandemin gick det inte att genomföra fysiska mässor eller event längre. En lösning blev därför att ta fram en digital plattform som möjliggjorde för alla att ändå "träffas". En grundlig research för att förstå behoven som fanns för de olika målgrupperna, besökare och utställare genomfördes. Därefter sammanställdes underlaget och resultatet blev en användarvänlig webplats för samtliga användare. Konceptet har sedan används för flertalet andra mässor och även som komplement till fysiska mässor för besökare som ej kan delta på plats. 

Roll: Senior Projektledare 
Projektår: 2021 


Andra arbeten