I kursen Grafisk Design och Medier har vi haft Oskar Aspman som gästföreläsare och examinator på våra uppgifter.

Ett av uppdragen var att skapa ett bokomslag till boken Kalle och chokladfabriken av Roald Dahl och att använda det kända Marbel Grid,gridsystem som använts för Penguin-böckerna.

Typsnitt, gridsystem och vissa element var
därför redan förutbestämda och det var upp till oss att se gridet som en möjlighet och inte en begränsning.

Likt designen till Dr Jekyll and Mr Hyde så har jag valt att låta designen hänga ihop från framsida till baksida. Denna gång då de svarta blocken avslöjar rör fyllda med choklad som också ger koppling till chokladfabriken.