Vår första uppgift i kursen Grafisk Design var att göra ett bokomslag till boken Dr. Jekyll & Mr. Hyde.
Målgrupp och bokförlag fick vi skapa själva.

För uppgiften skapade jag en persona för att lättare ta fram en anpassad design. Personan är en engelsk pojke, 16 som är mitt inne pubeteten och försöker hitta sig själv. Till sin hjälp väljer han därför att börja läsa gamla skräckhistorier.

Black Books, som i detta fall ger ut boken, är ett fiktivt förlag jag skapat. Förlaget har riktat in sig på gamla skräckromaner och noveller. Bland sina utgåvor har de bland annat böcker från H.P lovecraft, Edgar Allan poe och H.G Wells.