Överfiske, mikroplaster och övergödning är några av de problem som påverkar våra hav negativt.

Ett av framtidsalternativen spås vara alger, som i framtiden verkar kunna bli något vi både äter, använder som förnyelsebart bränsle och som råvara för att skapa bl.a kosmetika, läkemedel och Omega-3!

I framtiden har eventuellt fiskeodlingarna bytts ut mot algodlingar för ett mer hållbart samhälle.
(WWF, 2017; SVT 2012, Simrisalg.se)